Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie  
architekt Maciej Olczak  projekt willi w stylu śródziemnomorskim
 tel. 502-182-114  | poczta@olczak.info
zobacz nasze      
najnowsze            projekty na  >>>


 


odwiedź nasz profil na Instagramie żeby zobaczyć nad czym aktualnie pracujemy i jak to robimy, kliknij poniżej >>>
projekt klasycznego domu rusytkalnego
Przygotowaliśmy nową wersję domu koło Podkowy Leśnej. Tym razem nawiązanie do klasycznej willi z kopertowym dachem. Znaczne wyniesienie nad poziom terenu, tradycyjne wykończenie, biały szlachetny tynk, kopertowe dachy, dekoracyjne belki pod okapem, okna ze szprosami.  

We have prepared a new version of the house near Podkowa Leśna. This time a reference to a classic villa with an envelope roof. Significant elevation above ground level, traditional finish, white noble plaster, envelope roofs, decorative beams under the eaves, windows with muntins. 

Projektowana willa w stylu śródziemnomorskim w wersji z ekskluzywnym wykończeniem elewacji w postaci połączenia płyt kamiennych z jasnego piaskowca z dodatkami z kamienia łupanego w kolorze beżowym zastosowanymi na podmurówce, kamiennych donicach i fragmentach ścian. 

Designed villa in the Mediterranean style in the version with an exclusive finish of the facade in the form of a combination of stone slabs of light sandstone with additions of stone in beige color applied on the foundation, stone pots and fragments of walls. 

Wizualizacja frontu willi w stylu włoskim, czarne rynny, czarna ślusarka okienna, industrialne lampy na elewacjach, włoska dachówka, biały tynk

Wizualizacja nocna projektowanej willi śródziemnomorskiej. Wyniesiony, zadaszony kopertowym dachem taras zeschodami wykończonymi piaskowcem. Ślusarka okienna nawiązująca do klimatów industrialnych, loftowych

Wizulizacja frontu luskusowej willi w stylu włoskim. Na pierwszym planie część parterowa z garażem z wrotami drewnianymi na zamówienie. Na drugim planie główna bryła dwukondygnacyjnej rezydencji kryta koperotowym dachem.

Wizualizacja nocna z propozycją podświetlenia elewacji rustykalnymi lampionami. Również drzewo przed domem podświetlone od spodu.

Widok elewacji bocznej projektowanej dwukondygnacyjnej willi z kopertowym dachem. Na pierwszym planie klasyczny prosty narożnik z przylegającymi zróżnicowanymi bryłami. Na elewacji delikatne, suptelne zdobienia w grubości ocieplenia ściany.

Widok projektowanej śródziemnomorskiej klasycznej willi, po prawej zadaszony taras, po lewej dwukondygnacyjna smukła bryła, 

Wizualizacja projektowanej rezydencji - widok od strony ogrody, wielkie okno w salonie z ślusarką w loftowym stylu w czarnym kolorze. Również delikatne stalowe balustradym poręcze i lampy elewacyjne utrzymane w industrialnym klimacie.

Widok od ogrodu, do centralnej części domu przylega duża rozłożysta altana wyniesiona ponad poziom ogrodu, z malowniczymi schodami z kamienia, czarną delikantą balusradą i zawieszonymi lampionami w loftowej estetyce.

Widok elewacji tylnej bez okien w odległości 3m od granicy z sąsiednią działką. W lekkim cofnięcu na środku elewacji wejście do pomieszczenia gospodarczego. Na piętrze rozczłonkowana bryła willi nakryta kopertowym dachem z rustykalną włoską dachówką.

Widok projektowanego domu w stylu włoskiej willi nadmorskiej od strony garażu. Garaż w parterowej bryle kryty kopertowym dachem, na drugim planie piętrowa bryła domu z pełną drugą kondygnacją bez skosów na piętrze.

Wizualizacja projektowanego domu w wersji z jasną ceglastą dachówką ceramiczna włoską.

Szkic odręczny koncepcyjny projektowanej willi z dwuspadowym dachem.
Freehand sketch of a designed villa with a gable roof.

Wizualizacja projektowanej willi w stylu połduniowym w wersji z mniejszym zadaszeniem nad tarasej i ceramiczną klasyczną włoską dachówką na dachu.

Wizualizacja projektowanej willi w stylu śródziemnomorskim. Od frontu reprezentacyjne kamienne schody wykończone piaskowcem prowadzą do wejścia osłoniętego dachem. Biały tynk, ciemna brązowa stolarka okienna  z tradycyjnymi podziałami i szprosami. Pod okapem stylizowane rzeźbione belki drewniane. Drzwi garażwe drewniane stylizowane na indywidualne zamówienie.
Visualization of a designed villa in the Mediterranean style. From the front, a representative stone staircase finished with sandstone leads to the entrance protected by a roof. White plaster, dark brown window frames with traditional divisions and mullions. Under the eaves stylized carved wooden beams. Wooden garage doors stylized to individual order.

Wiodok śródziemnomorskiego domu w wersji z grafitową dachówką lub łupkiem kamiennym na dacu.

Wizualizacje projektowanej klasycznej rezydencji pod Warszawą. Zróżnicowane poziomy kopertowych dachów. Główna bryła o wysokości dwóch pełnych kondygnacji bez skosów. Nad fragmencie budynek parterowy.
Visualizations of a designed classical mansion near Warsaw. Diversified levels of envelope roofs. The main body with the height of two full storeys without slants. A single-story building above the fragment.

Frontowa elewacja projektowanej włoskie rezydencji. Zróżnicowane bryły o różnych wysokościach zestawione ze sobą w malowniczy sposóbm nakryte kopertowymi dachami na różnych wysokościach.

Wizualizacja nocna projektowanej willi z kopertowym dachem. Duże okna z tradycyjną stolarką i szprosami w kolorze brązowym. Tradycyjne, stylizowane oświetlenie zewnętrzne w postaci kinkietów. Do tego latarnie ogrodowe w stylu retro. Całość ma nawiązywać do włoskich rezydencji nad Adriatykiem.
Night visualization of a designed villa with an envelope roof. Large windows with traditional woodwork and muntins in brown. Traditional, stylized outdoor lighting in the form of sconces. Retro style lanterns for this. The whole is supposed to refer to Italian residences on the Adriatic.

Widok willi od strony pełnych dwóch kondygnacji w formie klasycznej włoskiej wieży.

Widok projektowanej rezydencji klasycznej w stylu śródziemnomorskim - elewacja od strony ogrodu. Do domu przylega drewniany trejaż stylizowany z rzeźbionymi dekoracyjnymi belkami i podwójnymi słupkami drewnianymi osadzonymi na kamiennych postumentach. Do drewnianej konstrukcji można zamontować markizę lub pergolettę i stworzyć elegancką altanę.
A view of the designed classical mansion in the Mediterranean style - elevation from the garden side. The house is adjoined by wooden trellis stylized with carved decorative beams and double wooden pillars set on stone pedestals. You can mount a marquise or pergoletta to a wooden structure and create an elegant gazebo.

Front projektowanej lusksusowej rezydencji. Wejście po schodkach wykończonych piaskowcem pod zadaszeniem. 

Widok projektowanego domu w wersji typowo włoskiej, jasna ceglasta dachówka, biały tynk, grafitowa ślusarka okienna ze szprosami, altanka przylegająca do elewacji ogrodowej.

Projektowana willa w stylu włoskim - widok od strony garażu. Podwójne wrota garażowe w unikalnej stylistyce z drewnianym wykończeniem. Do piętrowej bryły domu przylegają niższe parterowe skrzydła. Poszczególne części budynku nakryte kopertowymi dachami na różnych poziomach. Pod okapami dachów ozdobne belki drewniane.
Designed villa in the Italian style - view from the garage. Double garage doors in a unique style with a wooden finish. A lower ground floor wing adheres to the one-story block of the house. Individual parts of the building are covered with envelope roofs at various levels. Under the eaves of roofs, decorative wooden beams.

Wizualizacja elewacji frontowej. Kopertowe dachy na różnych poziomach pokryte gontem bitumicznym w kolorze szarym. Po lewej niższa bryła garażu, z ozdobnymi drewnianymi wrotami garażowymi. Nad nimi małe okienko. Na środku wejście do domu znacznie wyniesione z reprezentacyjnymi kamiennymi schodami wykończonymi piaskowcem. Po prawej dwukondygnacyjna bryła domu zawierająca kuchnię na parterze, a na piętrze sypialnię master pełnej wysokości bez skosów. Elewacje wykończone białym szlachetnym tradycyjnym tynkiem. Stolarka okienna drewniana, stylizowana z ozdobnymi szprosami i klasycznymi podziałami.
Visualization of the front elevation. Envelope roofs on different levels covered with gray shingles. On the left, the lower body of the garage, with decorative wooden garage doors. A small window above them. In the middle of the entrance to the house much elevated with representative stone stairs finished with sandstone. On the right, a two-storey block of the house containing a kitchen on the ground floor, and on the first floor a master bedroom with full heights without slants. Facades finished with white, traditional plaster. Wooden window joinery, stylized with decorative muntins and classic divisions.

Wizualizacja projektowanej rezydencji nawiązującej do włoskich i hiszpańskich willi nadmorskiej riwiery. Główna bryła wysoka z dwoma pełnymi kondygnacjami, a do niej przylegają parterowe skrzydła nadając całości bardziej rozłożysty charakter. W ogrodzie zadaszony taras w formie altany z ażurowym trejażem drewnianym z rzeźbionymi belkami stanowiącymi podkonstrukcję pod pergolettę
Visualization of a designed mansion referring to the Italian and Spanish villas of the seaside Riviera. The main tall block with two full storeys, and one-story wings adjoin it, giving the whole a more extensive character. In the garden a covered terrace in the form of a gazebo with an openwork wooden tread with carved beams constituting a substructure for a pergoletta


Wizualizacja elewacji bocznej domu z połączeniem części parterowej i piętrowej. Na pierwszym planie jednokondygnacyjna bryła garażu z nieco podniesionym kopertowym dachem nakrytym gontem bitumicznym w kolorze szarym. Do garażu prowadzą charakterystyczne wrota stylizowane na drzwiach typu barndoors.
Visualization of the side facade of the house with a combination of the ground floor and storey part. In the foreground, a single-storey garage loft with a slightly raised envelope roof covered with gray-colored bituminous shingles. The garage has a characteristic gates stylized on the barndoors.

Widok projektowanego domu adriatyckiego od strony drogi. Niewielkia część parterowa z kopertpwym dachem przenika się z główną pięrową bryłą domu.
View of the designed Adriatic house from the side of the road. A small part of the ground floor with the envelope roof penetrates with the main house block.

Wizualizacja elewacji bocznej. Masywna bryła główna - parter i piętro pełnej wysokości bez skosów. Do bryły głównej przylegają parterowe części domu. Całość wykończona białym szlachetnym tynkiem. Wysoka podmurówka wykończona jasnym piaskowcem. Klasyczne okna z tradycyjnymi szprosami. Lampy na elewacjach w stylu retro. Na piętrze balkon schowany pod dachem z stylizowaną kutą balustradą i poręczą. Prostokątne rury spustowe odsunięte od narożników domu nadają unikalny charakter klasycznej elewacji.
Visualization of the side facade. Massive main body - ground floor and full floor without slants. The main building is adjoined by single-storied parts of the house. The whole is finished with white, fine plaster. A high underpinning finished with light sandstone. Classic windows with traditional muntins. Lamps on the facades in a retro style. On the first floor, the balcony is hidden under the roof with a stylized forged balustrade and a handrail. Rectangular downspouts removed from the corners of the house give a unique character to the classic facade.

Widok projektowanej rezydencji z widocznymi typowymi dla włsokich wlli dachami na różnych poziomach.

Widok elewacji bocznej w wesj domu bez balkonu z mniejszą częścią piętrową w formie willowej wieży z kopertowym dachem wykończonym grafitowym gontem bitumicznym lub blachą powlekaną z posypką.

View of the side facade in a cheerful house without a balcony with a smaller part of the storey in the form of a villa tower with an envelope roof finished with graphite bituminous shingle or coated sheet with sprinkles. 

Wizualizacja elewacji od strony ogrodu projektowanej tradycyjnej włoskiej willi. Główna bryła domu o wysokości dwóch kondygnacji  z dołączonymi parterowymi skrzydłami, których dach przecina wysoką elewację. Do tego stylizowana altana z ozdomnymi klasycznymi zdobieniami drewnianych elementów konstrukcyjnych. Taras nieco wyniesiony powyżej poziomu terenu osłonięty drewnianą balustradą dodającą intymności i kameralności przestrzeni wypoczynkowej.  

Visualization of the façade from the garden side of a designed Italian villa. The main shape of the house with the height of two storeys with attached one-story wings, the roof of which intersects the high façade. For this a stylized gazebo with sweet classic decorations of wooden construction elements. A terrace slightly elevated above the ground level, covered with a wooden balustrade that adds intimacy and intimacy to the rest area. 

Elewacja od strony ogrodu. Symetrycznie usytuowana masywna bryła główna domu, a do niej przylegają niższe bardziej przytulne cześci z wielkimi przeszkleniami. Centalnie na środku do dom przylega taras z drewnianym trejażem i możliwością podwieszenia pergoletty. Konstrukcja tarasu drewniana podniesiona powyżej gruntu oparta na belkach drewnianych posadowionych na kamiennych postumentach. Na belkach taras z desek. W narożnikach elewacji  lamy elewacyjne w stylu retro.  

Elevation from the garden side. Symmetrically located massive main body of the house, and adjacent to it the lower, more cozy parts with large glazing. Centalnie in the middle of the house adjoins a terrace with wooden trestance and the possibility of hanging pergoletta. The wooden terrace construction raised above the ground based on wooden beams set on stone pedestals. A terrace with boards on beams. In the corners of the façade, retro façade llamas. 

Widok projektowanej willi środziemnomorskiej, monohromatyczna estetyka, białe tynki, ciemna brązowa stolarka okienna, poszarzane drewno, grafitowe pokrycie dachów.      

View of the designed Mediterranean villa, monochromatic aesthetics, white plaster, dark brown window frames, gray wood, graphite roofing. 

Wizualizacja frontu projektowanej rezydencji w stylu południowych klasycznych rezydencji. Po lewej parterowa wysoka bryla garażu z dwoma stylizowanymi bramami w stylizowanymi na drzwi do stodoły typu barn doors. W centum nieco cofnięte zadaszone reprezentacyjne wejście do domu po kilku kamiennych stopniach wśród donic z zielenią. Po prawej dwukondygnacyjna prosa bryła z symetrycznie umieszczonymi oknami i prostokątnymi rurami spustowymi. Nad budynkiem dachy kopertowe przenikające się na różnych wysokościach pokryte grafitowym gontem bitumicznym lub blachą stalową z posypką.
Visualization of the front of the designed residence in the style of southern classic residences. On the left, a one-story high-rise garage with two stylized gates in barn doors stylized to the barn door. In the centum a slightly retracted, covered, representative entrance to the house after a few stone steps among flower pots with greenery. On the right, a two-storey millet block with symmetrically placed windows and rectangular downspouts. Above the building, envelope roofs penetrating at different heights are covered with graphite bituminous shingles or steel sheet with sprinkles.

Wizualizacja frontu projektowanej klasycznej rezydencji w wersji rustykalnej z wykończeniem elewacji kamieniem łupanym, dzikówką w kolorze beżowym. 
Visualization of the front of the designed classical residence in a rustic version with the façade finish, peel-colored, beige in the wild.

Wizualizacja nocna projektowanej willi śródziemnomorskiej z symulacją oświetlenia budynku przy pomocy kinkietów w stylu retro, stylizowanych latarni ogordowych, oraz oświetleniem wbudowanym w posadzkę.
Night visualization of a designed Mediterranean villa with the simulation of the building's lighting with the aid of retro-style wall lamps, stylized full-length lanterns, and lighting built into the floor.

odwiedź nasz profil na Instagramie żeby zobaczyć nad czym aktualnie pracujemy i jak to robimy, kliknij poniżej >>>www.instagram.com/architekt.maciej.olczak/


 Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie
 
tel.:
502 182 114 / tel.: 692 435 031 / poczta@olczak.info

statystyka     

Copyright © 2009  www.olczak.info