Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie  
architekt Maciej Olczak / projekt placu miejskiego
 tel.  502-182-114  |  692-435-031  | poczta@olczak.info
zobacz nasze      
najnowsze            projekty na  >>>
    


 Projekt zagospodarowania przestrzeni miejskiej dla potrzeb domu kultury

zespół autorski: Maciej Olczak / Reanta Telacka / Tomasz Jankiewicz / Antoni Madej

Głównym założeniem projektowym i jednocześnie odpowiedzią na zadanie konkursowe było stworzenie nowej jakości przestrzeni miejskiej pomiędzy budynkiem „Przystanek Kultura” a budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz powiązanie w jeden wielofunkcyjny i zróżnicowany pasaż  Placów Piłsudskiego i Skweru Kisiela z nowym placem.

Podstawowym wnioskiem wynikającym z analizy historycznej, urbanistycznej i funkcjonalnej jest konieczność częściowego zamknięcia pierzei od strony ulicy Tadeusza Kościuszki przez wprowadzenie obiektu nawiązującego skalą do architektury sąsiadującej, tworzącego blok zabudowy pomiędzy dwoma placami Piłsudskiego i Skweru Kisiela. Ponadto zaleca się przeanalizowanie możliwości zorganizowania pod płytą projektowanego patio parkingu podziemnego, stanowiącego niezbędny element dla obsługi komunikacyjnej projektowanego obszaru.

Proces projektowy oparty o powyższe analizy oraz przedmiot zamówienia polega na wprowadzeniu w pierzei ulicy niskiego wielofunkcyjnego zadaszonego pasażu zawierającego powtarzalne pawilony o funkcji ekspozycyjnej i usługowej dostępne zarówno od strony ulicy jak i od strony projektowanego placu. Rolą tego elementu architektonicznego jest stworzenie  wydzielającego przestrzeń patio jako miejsca częściowo zamkniętego o bardziej intymnym charakterze wnętrza urbanistycznego. 

Zadaszony pasaż będzie umożliwiał organizację czasowych lub stałych ekspozycji tematycznych, targów i innych okazjonalnych imprez kulturalnych łączących funkcjonowanie „Przystanku Kultura” z Urzędem Miasta i odpowiadającego na potrzeby mieszkańców.   Taki element architektoniczny uporządkuje przestrzeń miejską i uatrakcyjni funkcjonalnie obszar ulicy. Kontynuacja funkcji kulturalnej na tym obszarze powiąże przestrzennie obu sąsiednich przestrzeni.

Dodatkowo wykorzystanie zastanej różnicy poziomów tworzy wielofunkcyjną strefę publiczną, w której umożliwione będzie prowadzenie rozmaitych przedsięwzięć społecznych. W obszarze patia znajdzie się scena z widownią, przestrzeń ekspozycyjna dla prowadzenia czasowych wystaw oraz pawilon usługowy będący idealnym miejscem organizowania marketów świątecznych, targów regionalnych, itp. Obok kameralnej sceny, znajduje się większa, połączona z salą konferencyjną budynku gminy. Przewidziano możliwość wykorzystywania elewacji sali konferencyjnej do montażu ekranu umożliwiającego projekcje filmowe. 

Forma i lokalizacja sceny zapewnia  tło dla imprez kulturalnych, w tym również przestawień multimedialnych.
Jako dodatkowy element uzupełniający program konkursowy do rozważenia przez Zamawiającego zaproponowaliśmy przebudowę sali konferencyjnej urzędu i wprowadzenie zielonego dachu nad nią, który zwiększa atrakcyjność projektowanej przestrzeni.

Rysunek posadzki z mocnym kierunkiem konsekwentnie kontynuowanym w zagospodarowaniu placu przenikający się z ulicą Tadeusza Kościuszki wprowadza użytkownika do wielopoziomowego patio, w którym konsekwentnie rytmicznie przeplatające się przestrzenie zieleni i ogródków kawiarnianych tworzą atrakcyjne miejsce, sprzyjające integracji mieszkańców i umożliwiające organizację multimedialnych wydarzeń kulturalnych. Projektowane oświetlenie podkreślające dynamiczny rysunek posadzki i małej architektury zapewni bezpieczeństwo i komfort użytkowania po zmierzchu.
Przewidziano możliwość zamknięcia placu w linii pasażu zawierającego pawilony w taki sposób aby w razie potrzeby pawilony ekspozycyjne pozostawały dostępne od strony ulicy po zamknięci placu.

Jako podstawowy i dominujący element konstrukcyjny pasażu i pawilonów przewidziano powtarzalną ramę stalową. Pawilony zaprojektowano w konstrukcji drewnianej, szkieletowej lekkiej jako powtarzalne boksy z możliwością ich prefabrykacji i ewentualnej zmiany lokalizacji w przyszłości. Jako okładzinę ścian pawilonów zastosowano deski impregnowane. Jako wykończenie posadzki placu i przylegającego fragmentu ulicy przewidziano połączenie płyt betonowych, kostki brukowej, na fragmentach kostki kamiennej granitowej układanej na podbudowie. Ścianki  oporowe  stanowiące konstrukcję donic z zielenią i uskoków zaprojektowano jako elementy żelbetowe wylewne w szalunkach. Na nich przewidziano montaż siedzisk systemowych. 
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie
 
tel.:
502 182 114 / tel.: 692 435 031 / poczta@olczak.info

statystyka     

Copyright © 2009  www.olczak.info