Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie  
architekt Maciej Olczak rezydnecja z kamienia i cegły
 tel. 692-435-031  | poczta@olczak.info
zobacz nasze      
najnowsze            projekty na  >>>


 


Projekt parterowego domu z kopertowym dachem/ A one-story house with an envelope roof

Zaprojektowaliśmy rozłożystą parterową rezydencję z reprezentacyjnym wejściem, przeszklonym salonem, oranżerią, letnią kuchnią i pomieszczeniami mieszkalnymi. Budynek przykryty będzie kopertowym dachem o zróżnicowanej kolorystyce i wysokościach. Elewacje wykończone wysokiej klasy materiałami: okładziną z piaskowca, cegłą klinkierową, na dachu blacha tytan-cynk w połączeniu z łupkiem kamiennym.
We have designed a spacious one-story residence with a representative entrance, a glazed living room, an orangery, summer kitchen and livingroom. The building will be covered with an envelope roof of varied colors and heights. Facades finished with high quality materials: sandstone cladding, clinker bricks, titanium-zinc sheet roof in combination with stone slate.


Widok wiaty pod którą ulokowano kuchnię letnią z murowanym z czerwonej cegły masywnym grillem i wędzarnią.

Wizualizacja frontu projektowanej rezydencji parterowej, na dachu połączenie dachówki w kolorze grafitowym i blachy tytan-cynk. Cofnięte wejście w formie reprezentacyjnej werandy wykończone piaskowcem osłonięte murowanymi słupami i drewnianą balustradą. W kuchni wykusz z wielkim oknem.


Widok projektowanej rezydencji od strony ulicy. Centralnie na środku elewacji usytuowano kamienny portal dekoracyjny. W narożnikach budynku przylegają niższe fragmenty budynku wykończone beżową cegłą klinkierową z dachem przykrytym łupkiem kamiennym. Dach nad główną bryłą domu kopertowy z pokryciem blachą tytan-cynk.
View of the designed mansion from the street side. In the center of the façade, a decorative stone portal. Lower parts of the building finished with beige clinker bricks,  a roof covered with stone slate. A roof over the main body of an envelope house with a titanium-zinc sheet covering.

Widok elewacji bocznej projektowanego domu z zadaszonym tarasem przy kuchni osłoniętym ściankami z czerwonej cegły i drewnianą ozdobną balustradą w stylu mazurskim. Na ceglanych ścianach oparto drewniane rzeźbione słupy. Na nich dach wykończony blachą tytna-cynk lub stalową powlekaną.


Widok elewacji projektowanej rezydencji od strony ogrodu. Po prawej murowany grill z ceglanym kominem. Po lewej oranżeria z przeznaczeniem na elegancką palarnię.


Widok domu od strony ogrodu, po prawej wędzarnia murowana z czerownej cegły osłonięta zadaszeniem wiaty stanowiącym przedłużenie zadaszenia kuchni letniej przylegającej do głównej bryły budynku.
A view of the house from the garden, to the right a smokehouse made of red brick covered with roof that constitutes an extension of the roofing of the summer kitchen adjacent to the main body of the building.

Wizualizacja elewacji tylnej, rytmicznie rozłożone okna z kamiennymi ramami z piaskowca, masywna ceglana podmurówka z czerownego klinkieru.


Wizualizacja frontu domu, w kuchni duży wykusz, boczny taras przy kuchni osłonięty elementami murowanymi i drewnianymi.

Widok elewacji bocznej w całości wykończonej czerwoną cegłą klinkierową. Po prawej wejście do pomieszczenia gospoarczego, technicznego i pralni z podcieniem.


Widok projektowanego domu od strony ogrodu. Po lewej drewniana oranżeria z kamiennym kominkiem. Strefa przylegająca do tarasy wykończona płytami kamiennymi z piaskowca. Pozostałe elewacje brązową cegłą klinkierową.
Duże okna przesuwne w salonie. Po prawej kuchnia letnia w niższej bryle budynku.
View of the designed house from the garden. On the left a wooden orangery with a stone fireplace. Area adjacent to the terrace finished with sandstone stone slabs. Other elevations with brown clinker bricks.
Large sliding windows in the living room. On the right, summer kitchen in the lower block of the building.

Wizualizacja projektowanej luksusowej rezydencji w wersji z połączeniem fragmentów elewacji wykończonych czerowną cegłą oraz pisakowcem.


Elewacja frontowa projektowanej rezydencji - portal wejściowy wykończony płytami z piaskowca, łukowe wejście, trójkątny portyk nad wejściem. W tej wersji wykończenie elewacji czerwoną cegłą klinkierową. Na dachach połączenie dachówki ceramicznej w kolorze grafitowym z blachą tytan-cynk układaną na rąbek stojący.
Front elevation of the designed residence - entrance portal finished with sandstone slabs, arched entrance, triangular portico above the entrance. In this version, the cladding finish with red clinker bricks. On the roofs a combination of ceramic tiles in graphite with a titanium-zinc sheet laid on standing seam.

Wizualizacj domu z czerownej cegły z dodatkowymi zadaszonymi tarasami przy kuchni, salonie oraz letniej kuchni.


Widok projektowanej willi - po lewej garaż wykończony czerwoną cegłą i blachą tytan-cynk na dachu. Na środku ozdobny kamienny portal wejściowy, po prawej kuchnia z wykuszem.
View of the designed villa - on the left a garage finished with red brick and a titanium-zinc sheet on the roof. In the middle there is a decorative stone entrance portal, on the right there is a kitchen with a bay-window.

Wizualizacja domu od strony ogrodu, drewniane balustrady z rzeźbionymi dekoracyjnymi elementami, po lewej ogród zimowy z przeznaczeniem na palarnię.


Widok projektowanej klasycznej willi od strony tarasu i ogrodu. W tej wersji na elewacjach cegła ręcznie formowana w kolorze czerwonym z dodatkiem kamiennych ram z piaskowca. Na dachu łupek kamienny. Oranżeria wykończona kamieniem.

View of the designed classic villa from the terrace and garden. In this version on the elevations, the brick is hand-formed in red with the addition of sandstone frames. Stone slate on the roof. Orangery finished with stone.

Wizualizacja frontu rezydencji, po prawej duży garaż z bramą wykończoną w kolorze brązowym. Centralnie na środku wejście do domu w reprezentacyjnej formie z dachem opartym na rzećbionych słupach drewnianych.


Elewacja frontowa - centralnie usytuowany kamienny portal z drewnianymi słupkami, daszkiem i ceglanymi donicami. Po Lewej garaż wykończony czerwoną cegłą. Dach zaprojektowano jako połączenie dwóch materiałów, grafitowej dachówki i blachy tytan-cynk.
Front elevation - a centrally located stone portal with wooden posts. At the left garage finished with red brick. The roof was designed as a combination of two materials, graphite roof tile and titanium-zinc sheet.

Widok elewacji bocznej z masyenym murowanym grillem i wędzarnią osłoniętymi wysuniętym zadaszeniem wiaty i tarasu.


Wizualizacja domu parterowego z kopertowym dachem. Na elewacjach połączenie czerwonej cegły i piaskowca. Drewniana oranżeria z dachem pokrytym blachą tytan-cynk. Po prawej kuchnia letnia z zewnętrzną murowaną wędzarnią.
Visualization of a one-story house with an envelope roof. A combination of red brick and sandstone on the façades. A wooden conservatory with a roof covered with titanium-zinc sheet. On the right, summer kitchen with an external brick smokehouse.

Wizualizacja murowanej wędzarni w formie altany przylegającej do domu.


Widok domu od ulicy. Klasyczne, tradycyjne wykończenie elewacji, ściany trójwarstwowe wykończone cegłą klinkierową w kolorze czerwonym. W kuchni ozdobny drewniany wykusz. Wejście przez kamienny portyk obrobiony piaskowcem.
View of the house from the street. Classic, traditional finish of the facade, three-layer walls finished with clinker bricks in red. An ornate wooden bay window in the kitchen. Entrance through a stone portico, worked in sandstone.

Wizualizacja forntu domu w wersji z zadaszoną werandą frontową przed wejściem do budynku.


Elewacja boczna w wersji wykończonej beżową cegłą klinkierową. Wokół okien kamienne obróbki. Podcień przy pomieszczeniach technicznych. Ceglane donice, dekoracyjne wykończenie kominów.
Side elevation in a version finished with beige clinker bricks. Around the windows stone processing. The shade at the technical rooms. Brick flower pots, decorative finishing of chimneys.

Wizualizacja elewacji od strony ulicy. Dużo czerwonej cegły, drewna i piaskowca.


Wizualizacja domu od strony ulicy. Garaż w niższej bryle z kopertowym dachem wcinającym się w główny dach domu. Ozdobny portyk w formie łukowej. W kuchni wykusz wykończony piaskowcem.
Visualization of the house from the street side. Garage in a lower block with an envelope roof cutting into the main roof of the house. Ornate portico in arched form. In the kitchen bay window finished with sandstone.Wizualizacja domu w wersji z wykończeniem piaskowcem z dodatkiem beżowej cegły ręcznie formowanej. W narożniku ogród zimowy z drewnianym wykończeniem słupków i gzymsów.
Visualization of the house in a version with a sandstone finish with the addition of beige hand-formed bricks. In the corner of the winter garden with a wooden finish of posts and cornices.

Widok od ogrodu, po prawej altana przylegająca do budynku, a w niej murowany grill i wędzarnia.


Wizualizacja domu od strony frontowej. Na środku rozłożystego budynku łuk triumfalny wykończony piaskowcem. Wystające skrzydła boczne zwierające kuchnię i garaż. Na dachu łupek kamienny, na ścianach beżowa cegła klinkierowa i okładzina kamienna z piaskowca.
Visualization of the house from the front. In the middle of a wide building, a triumphal arch finished with sandstone.  A stone slate on the roof, beige clinker brick on the walls and a sandstone stone cladding.

Narożny murowany grill ceglany z osobną wędzarnią ulokowany pod altaną.


Wizualizacja projektowanej klasycznej stylizowanej rezydencji z wykończeniem czerwoną cegłą ręcznie formowaną. Na dachu grafitowa dachówka betonowa. Duże okna przesuwne oraz fix. Ozdobne rzeźbione wykończenie słupków i gzymsów ogrodu zimowego.
Visualization of a designed classic stylized residence with red hand-formed brick finish. A graphite concrete tile on the roof. Large sliding windows and fix. Ornamental carved finish of the pistils and cornices of the winter garden.

Wizualizacja elewacji frontowej, rozłożyste dachy wykończone blachą i dachówką w kolorze grafitowym. Wejście do domu wykończone okładziną kamienną, pozostałe ściany trójwarstwowe z licówką klinkierową.


Front projektowanej klasycznej rezydencji z portykiem przed wejściem do domu. Ściany zewnętrzne trójwarstwowe obmurowane czerwoną cegłą klinkierową, ocieplone wełną mineralną.
The front of the designed classical residence with a porch before entering the house. External three-layer walls built with red clinker bricks, insulated with mineral wool.

Widok forntu projektowanej luksusowje rezydencji. Wejście do odmu podkreślone drewnianymi filarami podpierający dach kopertowy wykończony grafitową blachą.


Wizualizacja domu od strony ulicy. Garaż w niższej bryle z kopertowym dachem wcinającym się w główny dach domu. Ozdobny portyk w formie łukowej. W kuchni wykusz wykończony piaskowcem.
Visualization of the house from the street side. Garage in a lower block with an envelope roof cutting into the main roof of the house. Ornate portico in arched form. In the kitchen bay window finished with sandstone.


Widok projektowanego domu w unikalnej propozycji kolorystycznej, na dachu połączenie blachy miedzianej z kopertowym dachem wykończonym łupkiem kamiennym w kolorze ciemnym szarym. Kamienny łuk triumfalny z jasnego piaskowca. Donice wykończone okładziną kamienną zwieńczone cegłą klinkierową murowaną na sztorc. Na podjeździe kostka granitowa. Na elewacjach różnobarwna ręcznie formowana cegła w odcieniach czerwieni, szarości i złamanej bieli. 
A view of the designed house in a unique color proposal, on the roof a combination of copper sheet with an envelope roof finished with stone shale in dark gray color. A stone triumphal arch of light sandstone. Pots finished with stone cladding topped with brick clinker bricks to the edge. A granite cube in the driveway. On the façades, multicolored hand-made brick in shades of red, gray and off-white.


Elewacja boczna z rytmem okien z sypialnia w kamiennych obramowaniach z piaskowca. Po prawej podcień przed wejściem do pralni i pomieszczenia technicznego nakryty kopertowym dachem wykończonym grafitową dachówką ceramiczną.
Side elevation with the rhythm of windows with a bedroom in stone sandstone borders. On the right side, in front of the entrance to the laundry room and technical room, covered with an envelope roof finished with graphite ceramic tiles.

Widok elewacji od strony ogrodu wykończonej cegłą ceramiczną w kolorze czerwonym.


Widok od ogrodu projektowanej willi stylizowanej klasycznej. Po lewej ogród zimowy wykończony piaskowcem. Po prawej kuchnia letnia w osobnej bryle obmurowana cegłą klinkierową w czerwonym kolorze. Cokół w formie masywnej ceglanej podmurówki.
A view from the garden of a stylized classical styled villa. On the left, a winter garden finished with sandstone. On the right, summer kitchen in a separate block built with clinker brick in red color. Plinth in the form of a massive brick foundation.

Wizualizacja frontu domu parterowego z kopertowym dachem.


Rezydencja - wizualizacja od strony ogrodu, drewniany ogród zimowy z kominkiem, okładzina kamienna z piaskowca na ścianach sąsiadujących z tarasem. Murowana zadaszona wędzarnia w podcieniu pod wiatą przylegającą do bryły zawierającej kuchnię letnią. 
Residence - visualization from the garden, wooden winter garden with a fireplace, sandstone stone cladding on the walls adjacent to the terrace. A brick-roofed smokehouse in a arcade under the shelter adjoining a block containing a summer kitchen. 


Widok frontu projektowanej rezydencji z rozrzeźbioną elewacją, dużą ilością czerownej cegły, brązowego drewna i grafitowej blachy.


 


Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie
 
tel.:
502 182 114 / tel.: 692 435 031 / poczta@olczak.info

statystyka     

Copyright © 2009  www.olczak.info