architekt Maciej Olczak | projekty budynków
 tel.  502-182-114  |  692-435-031  | poczta@olczak.info

 
 

Projekt budynku klubu wiejskiego w Łosiu
Projekt budynku klubu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie usytuowania placu zabaw dla dzieci, nasypu ziemnego z widownią, sceny przylegającej do projektowanego budynku, zadaszonych stołów ogrodowych oraz miejsca na ognisko lub grill.
Projektowany budynek parterowy, bez podpiwniczenia, dach dwuspadowy.
 

Projektowany budynek klubu wiejskiego zlokalizowano w południowo-zachodniej części działki.
Scena częściowo zadaszona przylega do północnej elewacji projektowanego budynku. Wejście główne do budynku przewidziano od strony wschodniej. Wejścia gospodarcze zaprojektowano od strony południowej i zachodniej.
W centralnej części działki zlokalizowano nasyp ziemny z widownią.
W północnej części działki zlokalizowano plac zabaw dla dzieci.
W południowo-wschodniej części działki zlokalizowano zadaszone stoły ogrodowe oraz miejsce na ognisko lub grill.
Zjazd z drogi t.j. ul. Spółdzielczej przewidziano w północnej granicy działki.
Przewidziano także rezerwę terenu z możliwością lokalizacji miejsc postojowych nie objętych zakresem opracowania.

 
tel.:
502 182 114 / tel.: 692 435 031 / poczta@olczak.info

statystyka     

Copyright © 2009  www.olczak.info