architekt Maciej Olczakprojekty
 tel.  502-182-114  |  692-435-031  | poczta@olczak.info
 
 

wypowiedź dla miesięcznika "Budujemy Dom":

Jakie kryteria określają funkcjonalność domu?
Funkcjonalność domu to takie rozmieszczenie i powiązania ze sobą pomieszczeń w budynku, które powoduje że dom jest łatwy i przyjemny w użytkowaniu i spełnia wszystkie potrzeby mieszkańców.
Część uwarunkowań wpływających na funkcjonalność jest uniwersalna dla każdego domu, ale większość jest całkowicie indywidualna dla konkretnej sytuacji, w konkretnej lokalizacji, dla konkretnych mieszkańców mających swoje niepowtarzalne potrzeby, przyzwyczajenia i marzenia co do funkcjonowania domu.
Te kryteria to na przykład podział budynku na strefy i przypisanie pomieszczeń do tych stref: ogólnie-dostępnej i dostępnej tylko dla mieszkańców, dziennej i nocnej, mieszkalnej i gospodarczej, itd.
Kolejne kryterium to rozmieszczenie pomieszczeń w zależności od uwarunkowań działki, jej kształtu, wielkości, lokalizacji drogi dojazdowej, sąsiedztwa, ukształtowania terenu, kierunków świata, oświetlenia, zacieniania, istniejącej i projektowanej zieleni, itd. Wiele nietypowych kryteriów funkcjonalności ujawnia się i powstaje dopiero podczas projektowania konkretnego domu, kiedy architekt i przyszli mieszkańcy zaczynają analizować i wyobrażać sobie jak będzie działać budynek który ma powstać.
Jak przebiega proces określania potrzeb i gustów Klienta?
Proces określania potrzeb i gustów Klienta ma swoje etapy. Pierwszy z nich przypada na okres przed powstaniem projektu. To czas na poznanie przez architekta przyszłych mieszkańców domu i ich potrzeb, oczekiwań i marzeń. To czas na rozmowę o tym jak żyjemy i jak planujemy żyć w przyszłości, jak spędzamy wolny czas, jak jemy, jak pracujemy, jak śpimy, kto nas odwiedza, co nam się podoba w kwestii estetyki, przestrzeni, materiałów.
Z mojego doświadczenia wynika że ten etap najczęściej nie kończy poznawania potrzeb i oczekiwań Inwestora. Wiele z nich możemy dopiero nazwać i określić podczas pracy nad projektem koncepcyjnym, kiedy przyszli mieszkańcy analizują, oceniają projekty i koncepcje, który im przedstawiamy. Na tym etapie  warto aby zarówno architekt jak i inwestor poświęcił jak najwięcej czasu na analizowanie projektu i proponowanych rozwiązań, tak aby pozostało jak najmniej nienazwanych i niewyjaśnionych kwestii na dalsze etapy. Są jednak potrzeby klienta z których zdaje sobie on sprawę dopiero podczas budowy domu, kiedy widzi powstające przestrzenie, elementy, ich rzeczywiste wielkości i proporcje, których nie był sobie w stanie wyobrazić na podstawie projektu, wizualizacji czy makiety i dopiero na tym etapie można je rozwiązać.
Jakie podstawowe parametry, cechy i życzenia Klienta służą jako „warunki brzegowe” do projektu?
"Warunki brzegowe" czyli wytyczne do projektu to wnioski wynikające ze szczegółowych rozmów architekta i inwestora. Podstawowa z nich to informacja ilu i jakich mieszkańców przewidujemy w budynku. Dalsze informacje to już całkowicie indywidualne preferencje i oczekiwania tych właśnie mieszkańców.
Jak przebiegają konsultacje z Klientem w trakcie projektowania?
Pierwszy etap to szczegółowe rozmowy architekta i przyszłych mieszkańców przed przystąpieniem do projektowania. Kolejny etap - najważniejszy i najciekawszy - to etap pracy nad projektem koncepcyjnym.
Omawianie powstających rzutów i ich aranżacji, bryły budynku, jej wizualizacji, widoków wnętrza, wspólne analizowanie powstającego projektu i dyskusja nad proponowanymi rozwiązaniami. Tu konieczne jest zaangażowanie obu stron. Następny etap to praca nad projektem budowlanym, wówczas konsultujemy konkretne szczegółowe rozwiązania budowlane i materiałowe. Ostatni etap to współpraca podczas powstawania budynku. Tu również potrzebna jest pomoc architekta nie tylko w formie nadzoru autorskiego, ale także przy konsultowaniu ostatecznych decyzji  i wyjaśnianiu wątpliwości.
Jak silnie kreatywność architekta jest ograniczana przez: poglądy i upodobania narzucane przez Klienta, warunki określane w planach zagospodarowania przestrzennego, inne ograniczenia?
Według mnie kreatywność architekta polega na połączeniu wszelkich uwarunkowań jakie dotyczą konkretnego projektu, przyjęcie ich jako punkt wyjścia i nie traktowanie jako ograniczenia, a jako wyzwania do znalezienia rozwiązania w postaci projektu, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich stron.
Jak to jest, że na Zachodzie (Holandia, Szwecja, UK) dominują projekty indywidualne, w Polsce zaś katalogowe, a wrażenie dla obserwatora „z szosy” jest takie, że w Polsce każdy dom jest inny, zaś na Zachodzie (np. Niemcy) wieje monotonną powtarzalnością budynków?
Na zachodzie istnieje trochę inaczej ukształtowane poczucie estetyki i świadomości przestrzennej. Tam inwestorzy i architekci nie traktują regulacji planów zagospodarowania przestrzennego jako wyzwania do znalezienia sposobu ominięcia zapisów które im akurat nie odpowiadają w tych planach. Mają większą  świadomość że ład estetyczny i przestrzenny który ich otacza jest wspólnym dobrem. Tam podobnie jak u nas mieszkańcy mają wpływ na kształtowanie planów przestrzennych.
Powtarzalność budynków o której mowa na przykładzie Niemiec bardzo rzadko odczytujemy ją jako monotonną, za to zawsze "z szosy" zwracamy uwagę na malowniczość tej powtarzalności, jej harmonię, możemy odczytać jakiś zamysł, układ przestrzenny.
Na zachodzie inwestor potrzebuje architekta właśnie do tego żeby budynek wpisać w otoczenie, żeby dostosować się do warunków miejsca w którym zamierza wybudować dom.
W wymienionych krajach dominują projekty indywidualne również ze względu na większą świadomość tego że dom w którym mieszkamy powinien nam służyć najlepiej jak to możliwe, powinien wykorzystywać walory i możliwości działki, powinien być precyzyjnie dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb, a także powinien być tani w budowie i użytkowaniu.
mgr inż. arch. Maciej Olczak
Usługi
Głównym obszarem naszego działania jest opracowywanie projektów architektoniczno-budowlanych na zlecenie inwestorów prywatnych oraz instytucji.
Pracę nad projektem rozpoczynamy od poznania potrzeb i oczekiwań Inwestora. Na tej podstawie przygotowujemy wstępną koncepcję pozwalającą przeprowadzić analizę działki oraz wystąpić już na tym etapie o niezbędne opinie, pozwolenia, uzgodnienia i mapy.
Następnie pracujemy nad koncepcją budynku, przygotowując rzuty z aranżacjami, przekroje, fotorealistycznizualizacje z zewnątrz, widoki wnętrz. Spotykamy się i konsultujemy z Inwestorem, zmieniamy i poprawiamy koncepcję budynku tak długo, aż w pełni satysfakcjonuje przyszłego użytkownika.
Wówczas przystępujemy do opracowania projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt ten składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej (jeśli jest wymagana).
Po złożeniu projektu do pozwolenia na budowę opracowujemy projekt wykonawczy oraz projekty wnętrz całości lub konkretnych pomieszczeń.
Kolejnym etapem naszej współpracy z Inwestorem jest pełnienie nadzoru autorskiego i pomoc w wyborze materiałów i wykonawców podczas budowy obiektu.

Dojazd

Firma prowadzi działalność projektową o zasięgu ogólnopolskim, obecnie opracowujemy projekty  na terenie Warszawy i  woj. mazowieckiego oraz Łodzi i woj. łódzkiego,  w powiatach i miejscowościach: Warszawa, Piaseczno, Grójec, Tarczyn, Mszczonów, Prażmów, Pruszków, Góra Kalwaria, Lesznowola, Łódź, Stryków, Łoś, Piastów, Zalesie. Dojeżdżamy na spotkania z Inwestorami na terenie całego kraju

Certyfikaty, nagrody, przynależność

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
- nagroda Stowarzyszenia Architektów RP za dyplom PŁ 2001
- publikacja wśród 78 polskich projektantów domów jednorodzinnych polecanych przez " Murator"
- nominacja do nagrody Ministra Infrastruktury pracy dyplomowej PŁ 2001
- przynależność do  IAPR Izby Architektów RP oraz SAPR Stowarzyszenia Architektów RP
 

tel.:
502 182 114 / tel.: 692 435 031 / poczta@olczak.info

statystyka     

Copyright © 2009  www.olczak.info