architekt Maciej Olczak | inwentaryzacje budowlane
 tel.  502-182-114  |  692-435-031  | poczta@olczak.info
 
 

Opracowujemy szczegółowe i profesjonalne inwentaryzacje budowlane wszystkich rodzajów budynków w tym: mieszkalnych, produkcyjnych, usługowych, wielorodzinnych i gospodarczych.
Przygotowujemy inwentaryzacje dla potrzeb projektów rozbudowy, nadbudowy, zmiany funkcji użytkowania, weryfikacji powierzchni pomieszczeń, 
projektów wnętrz, ustanowienia odrębności lokalu, legalizacji samowoli budowlanej.
Podstawowa inwentaryzacja przez nas opracowywana zawiera rzuty, przekroje, elewacje, opis techniczny i dokumentację fotograficzną.

Nasze opracowania spełniają wymogi nakładane przez Powiatowy Nazdzór Budowlany i Wydziały Architektoniczno-Budowlane w co do zakresu i formy inwentaryzacji budowlanej.
Opracowujemy również modele 3d inwentaryzowanych budynków oraz ich widoki i perspektywy zewnętrzne i wewnętrzne przydatne do projektów architektonicznych i projektów wnętrz.
Posługujemy się profesjonalnym sprzętem mierniczym (dalmierze laserowe) i fotograficznym.

Przygotowujemy  opinie architektoniczne i konstrukcyjne dotyczące stanu technicznego inwentaryzowanych budynków. W razie konieczności możemy wykonać odkrywki elementów konstrukcyjnych niezbędnych do przygotowania opinii.
Opracowujemy również inwentaryzacje instalacji budynków oraz inwentaryzacje geodezyjne działek budowlanych.

Inwentaryzacje przygotowywane są przez zespół projektantów posiadających uprawnienia budowlane.
Inwentaryzacje przekazujemy w formie cyfrowej (pliki .dwg i .pdf) oraz w formie wydruków.

24 /04 / 2014  Opracowaliśmy inwentaryzację trzech budynków gospodarczych z XIX wieku położonych przy kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pieczyskach, gm. Chynów, pow. grójecki. Ze względu na stan budynków dokumentacja posłuży najprawdopodobniej niestety do ich rozbiórki. Więcej na temat tego opracowania znajdziesz tutaj: inwentaryzacja w Pieczyskach

19/12/2014 Opracowaliśmy inwentaryzację budowlaną zespołu budynków stacji paliw w Piasecznie w celu weryfikacji danych liczbowych dla poszczegółnych budynków t.j. powierzchni użytkowej, powierzchni zabudowy i kubatury.  Więcej na temat tego opracowania znajdziesz tutaj: inwentaryzacja stacji paliw

7 / 10 / 2014 Opracowaliśmy inwentaryzację kościoła parafialnego w Prażmowie niezbędną do przeprowadzenia planowanych prac inwestycyjnych.  
Więcej na temat tego opracowania znajdziesz tutaj
kościół w Prażmowie

20 /05 / 2014 Powyżej  inwentaryzacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Czarnów - gmina Konstancin-Jeziorna. Wykonaliśmy obmiar budynku przy pomocy dalmierza oraz opracowaliśmy dokumentację w wersji elektronicznej oraz papierowej.


5 / 0 / 2012  Opracowaliśmy dokumentację niezbędną do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na warsztat ślusarski. Uzyskaliśmy niezbędne uzgodnienia i opinie w tym rzeczoznawców bhp, sanepid, p.poż., wykonaliśmy inwentaryzację istniejącego budynku oraz przygotowaliśmy opinię techniczną konstrukcyjną dotyczącą stanu technicznego obiektu. Dokumentację przygotowaliśmy w zakresie wymaganym do uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 


21/02/2014 Opracowaliśmy inwentaryzację budynku wielorodzinnego położonego w Warszawie przy ul. Kieleckiej oraz przygotowaliśmy dokumentację niezbędną do wyodrębnienia lokali mieszkalnych w tym budynku.

04/2013 Opracowaliśmy inwentaryzację budowlaną budynku użytkowanego dotychczas jako przedszkole miejskie w Milanówku przy ul. Warszawskiej 18a 
na zlecenie Urzędu Gminy Milanówek w celu określenia danych liczbowych dotyczących budynku w tym powierzchni użytkowej.


10 / 2013 Opracowaliśmy inwentaryzację budynku w Piasecznie w zakresie niezbędnym do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez Starostwo w Piasecznie

02/2013 04/2013 Opracowaliśmy inwentaryzację budowlaną budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Czosnów przy ul. Rolniczej w celu określenia powierzchni użytkowej, powierzchni całkowitej oraz kubatury budynku.

01/2013 Opracowaliśmy inwentaryzację budowlaną budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Bramki przy ul. Długiej dla potrzeb opracowania 
ekspertyzy konstrukcyjnej budynku oraz wykonania projektu rozbudowy i nadbudowy budynku.

10/2014 Opracowaliśmy inwentaryzację budowlaną oraz opinię techniczną konstrukcyjną budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Konstancin-Jeziorna dla potrzeb dokonania odbioru budynku przez PINB (Powiatowy Inspektorat Nazoru Budowlanego) w Piasecznie.

10/2012 Opracowaliśmy ocenę stanu technicznego, ekspertyzę konstrukcyjną oraz kosztorys przebudowy i niezbędnych prac remontowych budynku komunalnego użytkowanego jako mieszkalny wielorodzinny położonego w Nowym Prażmowie na zlecenie Urzędu Gminy Prażmów. Przeprowadziliśmy oględziny budynku oraz odkrywek fundamentów, a także obmiar w niezbędnym zakresie.

03/2013 Opracowaliśmy inwentaryzację budowlaną budynku mieszkalnego w Piastowie oraz projekt przebudowy w niezbędnym zakresie w celu wydzielenia dwóch lokali mieszkalnych i uzyskania ich odrębności.

2007-2013 W ostatnich latach opracowaliśmy kilkadziesiąt inwentaryzacji budowlanych poczynając od budynków mieszkalnych jednorodzinnych, poprzez wielkokubaturowe budynki przemysłowe i magazynowe, budynki wielorodzinne, usługowe, jak również budynki objęte ochroną konserwatora zabytków. Przygotowywaliśmy dokumentacje zarówno dla zleceniodawców prywatnych jak również instytucji i przedsiębiorstw prywatnych. 

 
tel.:
502 182 114 / tel.: 692 435 031 / poczta@olczak.info

statystyka     

Copyright © 2009  www.olczak.info