Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie  
architekt Maciej Olczak Projekt domków letniskowych nad morzem
 tel.  502-182-114  |  692-435-031  | poczta@olczak.info
zobacz nasze      
najnowsze            projekty na  >>>
    


 Domki wakacyjne w technologii szkieletowej drewnianej.
Zaprojektowany zespół budynków szkieletowych w miejscowości wypoczynkowej nad polskim morzem.
Budynki w konstrukcji drewnianej. Zgodnie z pomysłem inwestorów mają nawiązywać wykończeniem zewnętrznym oraz projektem wnętrz do tematyki leśnej, morskiej i pisakowej. Budynki mają być ekskluzywną i luksusową alternatywą dla typowych realizacji tego typu.
Poniżej zamieszczamy wizualizacje projektów koncepcyjnych oraz zdjęcia dwóch zrealizowanych budynków.
Zamieszczamy również zdjęcia wnętrz domków, które są w trakcie realizacji i są wykonywane na podstawie naszych projektów wnętrz.
oficjalna strona ośrodka: http://osadarybacka.travel.pl/
Designed complex of skeletal buildings in a holiday resort at the Polish seaside.
Buildings in wooden construction. According to the idea of investors, they are to make external finishing and interior design for forest, marine and pen subject matter. The buildings are to be an exclusive and luxurious alternative to typical implementations of this type.
Below are visualizations of conceptual designs and photos of two completed buildings.
We also post photos of cottage interiors that are under construction and are made based on our interior designs.
official website of the resort:
http://osadarybacka.travel.pl/

Projekt wnętrza ostatniego z projektowanych domków wakacyjnych nad Bałtykiem, tym razem domek piaskowy. Poniżej zdjęcia zrealizowanych pozostałych domków wybudowanych na podstawie projektów OPS Architekci.
Interior design of the last of the designed holiday homes on the Baltic Sea, this time a sand house. Below are pictures of the remaining remaining houses built on the basis of OPS Architekci projects.

Zdjęcia zrealizowanego luksusowego domku wakacyjnego nad Bałtykiem. Odwiedziliśmy kameralne osiedle domków wakacyjnych realizowanych na podstawie naszego projektu. Wybudowano już dom "morski" i "leśny". Projektowanie, pozwolenie i realizacja (2 z 3 domków) razem z wykończeniem wnętrz i zagospodarowaniem terenu zajęło niecały rok! Było to możliwe dzięki zastosowanej technologi szkieletu drewnianego, ale też dzięki ekspresowemu tempu pracy nad projektem. Pozostały jeszcze do uzupełnienia detale wnętrz (które również projektowaliśmy). Domki jak i otoczenie są już w pełni funkcjonalne i niebawem zjawią się w nich pierwsi goście. Jak wyglądało to na etapie projektowania można zobaczyć tu: http://olczak.info/domkiletniskowe/ A już nie długo na naszej stronie fotorelacja z wnętrz domków. 
Pictures of the completed luxury holiday home on the Baltic Sea. We visited an intimate housing estate realized on the basis of our project. A "maritime" and "forest" house has already been built. Designing, permission and implementation (2 out of 3 houses) together with interior finishing and land development took less than a year! It was possible thanks to the applied wooden frame technology, but also thanks to the express speed of work on the project. The interior details (which we also designed) are still to be completed. Cottages and surroundings are already fully functional and soon the first guests will appear in them. How it looked at the design stage can be seen here: http://olczak.info/domkiletniskowe/ And not long on our site a photo report from the interior of the cottages.
 

Wizualizacja do projektu wnętrza domu nad morzem. Kosz plażowy, akwaria z piachem i kamieniami, fototapety, koza,
Visualization for the design of the interior of the house by the sea. Beach basket, aquariums with sand and stones, photo wallpaper, goat,


Zdjęcia zrealizowanego wnętrza domu morskiego który projektowaliśmy, na podłodze płytki o fakturze betonu, na fragmentach ścian drewniana boazeria bejcowana w kolorze morskim. Proste drzwi drewniane tybu barndoors, obudowa kominka z białych płytek układanych w cegiełkę
Photographs of the completed interior of the maritime house that we have designed, tiles with concrete texture on the floor, wooden paneling stained in marine color on the wall fragments. A simple wooden door, tybu barndoors, a fireplace enclosure made of white tiles laid in a brick

Wizualizacja projektowanej Osady Rybackiej w Kopalinie - widok 3 domków w konstrukcji szkieletowej
Visualization of the planned Fisherman's Village in Kopalino - view of 3 houses in a skeletal structure

Projekt aranżacji wnętrz salonu w domku wakacyjnym. Pomarańczowa kanapa, wolnostojący kominek typu koza, kosz plażowy, palmy i trzciny wycinany ze sklejki
A design of the interior design of a living room in a holiday home. Orange sofa, freestanding goat fireplace, beach basket, palm trees and reeds cut out of plywood


Zdjęcia zrealizowanego wnętrza domu w stylu marynistycznym który projektowaliśmy, sieci rybackie, muszle, wolnostojąca koza, proste nowoczesne meble, liny okrętowe. Pojawią się jeszcze wiosła, koła ratunkowe i inne morskie gadżety.
Photographs of the completed interior of the house in the marine style that we have designed, fishing nets, shells, free-standing goat, simple modern furniture, marine ropes. There will also be oars, lifebuoys and other marine gadgets.

Zdjęcie zrealizowanego domku morskiego na podstawie naszego projektu budowlanego w kameralnym ekskluzywnym ośrodku wakacyjnym nad morzem.
Photo of a completed sea house based on our construction project in a discreet exclusive holiday resort by the sea.

Projekt aranżacji wnętrza domku nad morzem. Jasna kolorystyka, fototapeta z plażą i mewami, akwarium wypełnione kamieniami i piachem.
A design of the interior design of the house by the sea. Bright colors, wall mural with beach and gulls, aquarium filled with stones and sand.


Zdjęcia zrealizowanego wnętrza domu morskiego białe meble, drewniane dodatki w tturkusowym kolorze, sieci rybackie, ażurowe kręcone schody,
Pictures of the completed interior of the sea house, white furniture, wooden accessories in a turquoise color, fishing nets, openwork spiral stairs,

Widok wnętrza w projektowanym domu wakacyjnym - na suficie dekroacja ze sklejki lakierowanej w kształcie liści palmy, na ścianach dekoracje w formie trzcin wydmowych. Pomarańczowa kanapa, kosz plażowy.
Interior view in a planned holiday home - on the ceiling, the decorsation of plywood painted in the shape of palm leaves, on the walls, decorations in the form of dune reeds. Orange sofa, beach basket.


Projektowany zespół domków letniskowych od strony wjazdu. Skandynawska stylistyka, białe obróbki wokół okien, drewniany gont na dachu.
A project of a complex of summer houses from the entry side. Scandinavian design, white treatments around the windows, wooden shingle on the roof.

Zdjęcia zrealizowanego wnętrza domu wakacyjnego, wolnosotojący piecyk typu koza, na tle białej glazury układanej w cegiełkę, liny, drzwi drewniane,
Pictures of the completed interior of the holiday home, a slow-moving goat-type stove, against a white glaze laid in a brick, rope, wooden door,

Wizualizacja do aranżacji wnętrza salonu z jadalnią. Kosz plażowy z wikliny, biała kanapa, słup wypełniony piachem i kamieniami, fototapety,
Visualization to arrange the interior of the living room and dining room. A wicker beach basket, a white sofa, a pole filled with sand and stones, wall murals,


Zdjęcie zrealizownych domków letniskowych wakacyjnych w Kopalinie - widok od strony ogordu, na elewacjach blacha powlekana w połaczeniu z białym tynkem akrylowym
 Photo of completed holiday homes in Kopalino - view from the side of the ogord, on the facades of coated sheet in combination with white acrylic plaster

Sieci rybackie jako jeden z wiodących elementów dekoracyjnych w domku w stylu marynistycznym
Fishing nets as one of the leading decorative elements in a maritime-style house

Wizualizacja projektowanych domków wakacyjnych na wynajem nad polskim morzem w konstrukcji szkieletowej
Visualization of designed holiday homes for rent at the Polish seaside in a skeleton construction

Projektowane wnętrze domku nad Bałtykiem. Kosz plażowy z wiklyny, dekoracje ścienne w formie trzcin wydmowych wycięte ze sklejki.
The designed interior of the cottage on the Baltic Sea. Wicker beach basket, dune reed wall decorations cut out of plywood.

Zdjęcia zrealizowanego wnętrza domu morskiego niebieskie drzwi wejściowe, lina okrętowa jako obróbka cokołu przy podłodze
Photographs of the completed interior of the sea house, blue entrance door, nautical rope as a pedestal at the floor


Zdjęcie zrealizownych domków letniskowych wakacyjnych w Kopalinie - drewnianym słupkom bielonym na tle białej ściany tynkowanej nie sa w stanie oprzeć się nawet motyle.
A picture of realized holiday homes in Kopalino - wooden posts whitened against the white plastered wall can not resist even butterflies.

Widok na sąsiedni domek leśny z zielonymi drzwiami, białym trejażem drewnianym
View of the neighboring forest house with green door, white wooden trestle

Aranżacja wnętrza salonu w domku w Kopalinie, w tej wersji wszystkie elementy utrzymane w odcieniach bieli. Na ścianach fototapety z plażą i mewami, po lewej kominek wolnostojący typu "koza" po rawej wilkinowy kosz plażowy,
Arranging the interior of the living room in a house in Kopalino, in this version all elements maintained in shades of white. On the walls photo wallpaper with the beach and gulls, on the left a detached fireplace of the "goat" type for a raw wilkinowy beach basket,

Projektowane wnętrze salonu w domku wakacyjnego w stylu marynistycznym. Zastosowano kolorystykę morską oraz elementy dekoracyjne z wioseł, kół ratunkowych i lin okrętowych.
Designed interior of the living room in a maritime style holiday home. Sea colors and decorative elements of oars, lifebuoys and marine ropes were used.


Salon z żółtymi, kanarkowymi dodatkami, żólta kanapa, kanarkowa ściana z palmą wycinaną ze sklejki.
Living room with yellow, lace accessories, yellow sofa, canary wall with palm cut out of plywood.

Zdjęcia zrealizowanego wnętrza domu morskiego - widok kuchni z białymi drewnianymi meblami, białymi płytkami z fazowaną krawędzią, drewnianymi turkusowymi elementami drewnianymi.
Pictures of the completed interior of the sea house - a view of the kitchen with white wooden furniture, white tiles with a beveled edge, wooden turquoise wooden elements.

Zdjęcie zrealizownych domków letniskowych wakacyjnych nad morzem przeznaczonym na wynajem
Photo of completed holiday homes by the sea for rent

Zdjęcia z wnętrza projektowanego luksusowego domku wakacyjnego morskiego w stylistyce marynistycznej, sieci rybackie, turkusowe meble, drzwi bielone drewniane typu barndoors, boazeria drewniana na ścianach olejowana na kolor jasny niebieski
Pictures from the interior of the designed luxury holiday home in marine style, fishing nets, turquoise furniture, whitewashed wooden barndoors, wooden paneling on the walls oiled in light blue

Zdjęcie zrealizownych luksusowych domów wakacyjnych nad Bałtykiem - widok od strony placu
Photo of completed luxury holiday homes on the Baltic Sea - view from the square
 

Widok salonu, pomarańczowa nowoczesna prosta kanapa, wiklinowy kosz plażowy, kominek typu koza, na suficie sufit podwieszany w kształcie liści palmy.
View of the living room, orange modern simple sofa, wicker beach basket, goat fireplace, ceiling suspended ceiling in the shape of palm leaves.

Wnętrze domku marynistycznego dla którego opracowalismy projekt budowlany oraz projekt wnętrz. Turkusowe meble, szare płytki układane w cegiełkę na podłodze, boazeria w szaro-niebieskim kolorze na scianach.
The interior of the marine house for which we have developed a construction project and interior design. Turquoise furniture, gray tiles laid in a brick on the floor, paneling in gray-blue color on the walls.

Projektowany zespół domków letniskowych. Widok od ogrodu, wysunięty okap osłaniający taras, zadaszenie domu od frontu przechodzi po łuku w elewację wykończoną  gontem drewnianym.
A project of a complex of summer houses. A view from the garden, a protruding eaves shielding the terrace, the roofing of the house from the front passes through the arch in the façade finished with wooden shingle.

Zrealizowana łazienka marynistyczna dla której opracowaliśmy projekt wnętrza - drewniane półki w dodatki z liny, drewniane drzwi, białe płytki
A completed marine bathroom for which we have designed the interior design - wooden shelves with rope accessories, wooden doors, white tiles

Zdjęcie z budowy domku wakacyjnego "leśnego", zielone drzwi, leśne dodatki wewnątrz.
A photo from the construction of a "forest" cottage, green doors, forest accessories inside.

Łazienka morska, białe płytki w cegiełkę z fazowaną krawędzią, drewno w szaro-turkusowym kolorze, betonowe płytki na podłodze, balkonowe okno z mlecznym szkłem
Nautical bathroom, white tiles in a brick with beveled edge, wood in gray-turquoise color, concrete tiles on the floor, balcony window with milk glass

Widok projektowanych domków na etapie projektu koncepcyjnego - tarasy z drewnianymi trejazami i zadaszeniem w formie markizy.
A view of the designed houses at the conceptual design stage - terraces with wooden treasures and awnings.

Wnętrze łazienki w domku wakacyjnym nad morzem wykonanej wg naszego projektu wnętrz, drewniane grube półki w kolorze turkusowym, drzwi typu barn doors, prostokątna umywalka, wolnostojąca bateria umywalkowa, w narożnikach i jako obramowanie lustra lina lniana
Bathroom interior in a holiday home by the sea made according to our interior design, wooden thick turquoise shelves, barn doors, rectangular washbasin, free-standing basin faucet, in the corners and as a mirror frame linen rope

Zdjęcie zrealizownych eksluzywnych domów wakacyjnych klasy premium nad polskim morzem wykonanych na podstawie naszych projektów budowlanych.
Photo of completed luxury premium holiday homes on the Polish seaside made on the basis of our construction projects.

obramowanie okna sypialni domu morskiego - drewno w połączeniu z liną okrętową
the border of the bedroom window of a marine house - wood in combination with a ship's rope

Projektowane wnętrze salonu budynku letniskowego nawiązujące do domów leśnych z dużą ilością drewnianych dekoracji, bielonych drewnianych boazerii sieci rybackich oraz rustykalnych mebli.
Designed interior of the summer house's living room referring to forest houses with lots of wooden decorations, bleached wooden wainscot for fishing nets and rustic furniture.

Detal wykończeniowy domku wakacyjnego nad morzem - bielona boazeria, lina, belka drewniana bejcowana na kolor morski
Finishing detail of a holiday home by the sea - whitewashed wood paneling, rope, wooden beam stained in sea color

Zdjęcie z budowy domków letniskowych w Kopalnie koło Krokowej - na elewacji połączenie grafitowej blachy na rąbek z białym tynkiem i drewnianymi bielonymi dodatkami.
Photo from the construction of summer houses in Kopalnie near Krokowa - on the façade a combination of graphite sheet on a seam with white plaster and wooden whitewash additives.

Zabudowa szafy w domku morskim - półki w kolorze szaro-niebieskim na tle ściany pokrytej bieloną boazerią
Built-in wardrobes in a sea house - gray-blue shelves on the background of a wall covered with whitewashed wood paneling

Wizualizacja kameralnego osiedla domków klasy premium nad Bałtykiem, które powstały na podstawie naszych projektów budowlanych.
Visualization of the chamber housing estate premium class on the Baltic Sea, which were created on the basis of our construction projects.

Wnętrze łazienki w domku leśnym - drewniane dodatki, białe płytki na scianach, jasne szare płytki na podłodze
The interior of the bathroom in a forest house - wooden accessories, white tiles on the walls, bright gray tiles on the floor

Zdjęcie zrealizownych domków letniskowych wakacyjnych w Kopalinie - widok domku "leśnego"
Photo of completed holiday homes in Kopalino - view of the "forest" house

Zdjęcia zrealizowanego wnętrza domu leśnego który projektowaliśmy, na podłodze płytki o fakturze betonu, na fragmentach ścian drewniana boazeria bejcowana w kolorze zielony. Proste drzwi drewniane tybu barndoors, nowoczesna kanapa w oliwkowym kolorze.
Photographs of the realized interior of the forest house that we have designed, on the floor tiles with the texture of concrete, on the parts of the walls a wooden paneling stained in green. Simple wooden doors, tyyb barndoors, modern sofa in olive color.

Widok projektowanych domków od frontu, na elewacjach połączenie gontu schodzącego z dachu z kolorowym tynkiem. Wokół okien białe obramowania drewniane.
A view of the designed houses from the front, on the façades, a combination of shingles descending from the roof with colored plaster. White wooden borders around the windows.


Wnętrze projektowanej sypialni w domku leśnym, na scianie rysunek z belek oraz fototapeta z pniami drzew, na suficie bielona boazeria
The interior of the designed bedroom in a forest house, on the wall, drawing from beams and wall mural with tree trunks, on the ceiling, whitewashed paneling

Zdjęcie zrealizownego osiedla domów nad morzem. Prosta nowoczesna forma, połączenie białej i grafitowej blachy, biały tynk, bielone drewno, biała stolarka okienna.
Picture of a completed housing estate by the sea. Simple modern form, a combination of white and graphite sheet, white plaster, bleached wood, white window frames.

Wizualizacje projektowanego osiedla domów wakacyjnych klasy premium w wersji z jasnym beżowym tynkiem oraz białymi drewnianymi dodatkami.
Visualizations of a projected premium holiday home housing in a version with light beige plaster and white wooden additions.

Zdjęcie z budowy domów wakacyjnych powstających na podstawie projektów budowlanych naszego autorstwa - na tarasie drewniana biała rama z zamocowaną markizą osłaniającą część wypoczynkową.
A photo from the construction of holiday homes created on the basis of our own construction projects - on the terrace a wooden white frame with an awning attached to cover the seating area.

Projekt wnętrza łazienki w drewnianym domku wakacyjnym w stylu marynistycznym. Zastosowano jako element wykończenia liny okrętowe, płytki układane w cegiełkę oraz drewniane meble.
Bathroom interior design in a wooden holiday home in a marine style. As a finishing element, ship ropes, tiles laid in bricks and wooden furniture were used.

Zdjęcie domów wakacyjnych które projektowaliśmy - po prawej domek morski z niebieskimi drzwiami, po lewej domek leśny z zielonymi drzwiami.
A picture of holiday homes that we have designed - on the right a sea house with a blue door, a forest house with a green door on the left.

Projektowany zespół domków letniskowych w wersji z zaokrąglonym okapem przechodzącym w ścianę na tarasach drewniane trejaże, tynk w kolorze niebieskim, zielonym oraz beżowym. Całość nawiązuje do zabudowy skandynawskich wiosek.
 Designed cottage complex in the version with a rounded eaves turning into the wall on the terraces wooden trejaże, plaster in blue, green and beige. The whole refers to the development of Scandinavian villages.

Zdjęcie zrealizowego domu "morskiego" na ekskluzywnym osiedlu domków nad Bałtykiem. Biały tynk w połączeniu z panelami z blachy.
A photo of a "maritime" house in an exclusive housing estate on the Baltic coast. White plaster in combination with sheet metal panels.

Projektowane wnętrze domu w stylistyce morskiej piaskowej. We wnętrzu zastosowano sieci rybackie, modele łodzi i okrętów, liny okrętowe, jasne drewno, boazerie, koła ratunkowe oraz dekoracje z muszli.
Designed interior of the house in the sand maritime style. The interior uses fishing nets, boat and ship models, ship ropes, light wood, wainscot, lifebuoys and shell decorations.


Domek morski - zdjęcie z realizacji, z zewnątrz jasne ściany skontrastowane z grafitową blachą. Wewnątrz marynistyczna stylizacja.
Sea house - photo from the implementation, from outside light walls contrasted with graphite sheet. Inside the nautical stylization.

Widok projektowanych zespołów domków w wersji z ażurową konstrukcją drewnianą na tarasach z możliwością wykonywania zadaszenia z poliwęglanu szkła lub zwijanej markizy.
A view of the designed bungalow units in the version with an openwork wooden structure on the terraces with the possibility of making a roof made of polycarbonate glass or a rolled awning.

Zdjęcie zrealizownych domków letniskowych wakacyjnych w Kopalinie - zagospodarowanie działki i nietypowe usytuowanie budynków nadaje dodatkowej dynamiki i podkreśla nowoczesne formy i połączenia materiałów.
A picture of completed holiday homes in Kopalino - the development of the plot and the unusual location of the buildings gives additional dynamism and highlights the modern forms and combinations of materials.

Projekt łazienki w stylu marynistycznym - lustro w masywnym kole ratunkowym, morska kolorystyka drewnianych mebli oraz białe płytki układane w cegiełkę.
Bathroom design in the marine style - a mirror in a massive lifebuoy, sea colors of wooden furniture and white tiles stacked in a brick.

Zdjęcie zrealizownego domku "morskiego" w nim wnętrza marynistyczne z dużą ilością morskich klimatów.
A picture of a "sea" house with a maritime interior with lots of marine atmosphere.

Wizualizacja projektu domków rekreacyjnych w wersji z pokryciem dachów i elewacji blachą stalową w kolorze grafitowym.
Visualization of the design of recreational houses in the version with roofing and façade cladding in graphite steel sheet.

Zdjęcie zrealizownego domku letniskowego nad morzem. Nowoczesne połączenia na elewacjach - blacha stalowa, tynk, drewno.
Picture of a modern summer house by the sea. Modern connections on the facades - steel sheet, plaster, wood.


Widok projektowanego wnętrza salonu w stylu morskim, pisakowa kolorystyka, bielone drewno rustykalne, dekoracje, stare lampy okrętowe, liny żeglarskie, sieci rybackie, modele okrętów, muszle oraz wolnostojący kominek w formie "kozy".
View of the designed interior of the living room in marine style, color pens, bleached rustic wood, decorations, old ship lamps, sailing ropes, fishing nets, ship models, shells and a free-standing fireplace in the form of "goat"

Zdjęcie zrealizownych zrealizowanego domku morskiego w Osadzie Rybackiej w Kopalinie na podstawie projektu koncepcyjnego i budowlanego który opracowaliśmy,

A picture of the completed realized sea house in the Fisherman's Village in Kopalin based on the conceptual and construction project that we have developed,


Propozycja projektu domków wakacyjnych w wersji z zaokrąglonym  okapem przechodzącym  płynnie po łuku w ściany i dach wykończone gontem
Proposal of a holiday home design with a rounded eaves passing smoothly into a wall and roof finished with shingle

Zdjęcie zrealizowanego domku morskiego. Niebieskie drzwi, bielone drewno, grafitowa blacha.
Photo of a completed sea house. Blue door, bleached wood, graphite sheet.

Widok projektowanego wnętrza w stylu leśnym rustykalnym, kręcone lekkie ażurowe schody osłonięte siecią rybacką, modele żaglowców, elementy dekoracyjne w formie surowych pni drzew oraz gałęzi.
View of the designed interior in a rustic forest style, curly light openwork stairs sheltered by a fishing net, models of sailing ships, decorative elements in the form of raw tree trunks and branches.

Projekt koncepcyjny domków do wynajęcia w wersji z prostym okapem , masywną białą ramą na ścianach szczytowych.
Conceptual design of houses for rent in a version with a simple eaves, a massive white frame on the gable walls.

Widok projektowanego wnętrza w domu nad morzem w stylu plażowym. Piaskowa bielona drewniana podłoga, ściany osłonięte sieciami rybackimi oraz stalowa prosta "koza".
View of the designed interior in a beach-style house by the sea. Sandy whitewashed wooden floor, walls shielded by fishing nets and a steel straight "goat".

Projektowane osiedle domków wakacyjnych widok od ogrodu, wersja z nowoczesnym wykończeniem – elewacje z szarej blachy na rąbek stojących w połączeniu z tynkiem.
Designed holiday cottage estate view from the garden, version with a modern finish - elevations of gray standing seam in combination with plaster

Wnętrze projektu domku wakacyjnego „osady rybackiej”. Dom w stylistyce leśnej – zastosowano bielone boazerie, pnie drzew wbudowane w ściany natomiast w obudowie kominka w suficie instalacja z gałęzi.
The interior of the holiday home project "fishing village". House in forest style - bleached paneling, tree trunks embedded in the walls, while in the fireplace housing in the ceiling installation of branches.

Projektowane domki rekreacyjne w wersji z zaokrąglonym okapem. Na ścianach szczytowych niebieski i zielony tynk, wokół okien białe drewniane ramy.
Designed recreational houses with a rounded eaves. Blue and green plaster on the gable walls, white wooden frames around windows.

Projektowana łazienka w domku drewnianym szkieletowym. Elementy wykończeniowe z surowych pni drzew, rustykalne dekoracje.
Designed bathroom in a wooden frame house. Finishing elements from raw tree trunks, rustic decorations.

Widok projektowanych domków w wersji z blachą układaną na rąbek na dachu i fragmentach elewacji, stolarka okienna w kolorze białym.
View of the designed houses in the version with a sheet laid on the roof on the roof and fragments of the facade, window frames in white.

Projektowane wnętrze salonu w domku w stylu leśnym w „osadzie rybackiej” nad morzem. Drewniane ciemne dekoracje na suficie i ścianach imitujące gałęzie, boazerie na ścianach, podłoga z szerokich desek.
Designed interior of the living room in a cottage in the style of a forest in the "fishing village" by the sea. Wooden dark decorations on the ceiling and walls imitating branches, wainscotting on the walls, wide planks floor.

Projektowane wnętrze salonu w stylu marynistycznym. Morskie i okrętowe dekoracje, sieci rybackie, liny okrętowe, koła ratunkowe, modele łodzi, morska kolorystyka ścian, kręcone, ażurowe, drewniane schody.
The interior design of the living room in the marine style. Marine and ship decorations, fishing nets, marine ropes, lifebuoys, boat models, maritime coloring of walls, curly, openwork, wooden stairs.

Domek w stylu morskim-marynistycznym. Kolorowe wiosła jako dekoracje na ścianach, lampy okrętowe, wolnostojący nowoczesny kominek, liny okrętowe oddzielające schody od salonu.
A sea-marine style house. Colorful oars as decorations on the walls, ship lamps, a free-standing modern fireplace, ship ropes separating the stairs from the living room.

Wnętrze domku morskiego w stylu marynistycznym.
The interior of a sea-house in the marine style.

Wnętrze domku morskiego w stylu marynistycznym.

The interior of a sea-house in the marine style. Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie
 
tel.:
502 182 114 / tel.: 692 435 031 / poczta@olczak.info

statystyka     

Copyright © 2009  www.olczak.info