architekt Maciej Olczak | dom dwulokalowy
 tel.  502-182-114  |  692-435-031  | poczta@olczak.info
 


Dom dwulokalowy w Henrykowie / Dom jednorodzinny w Łosiu
Zamieszczamy aktualne zdjęcia z domów które projektowali¶my w Henrykowie i w Łosiu koło Piaseczna. S± to proste budynki jednorodzinne wybudowane na sprzedaż. W Henrykowie zaprojektowany został budynek dwulokalowy. Lokale stykaj± się ze sob± garażami co umożliwiło stworzenia wspólnego dziedzińca przed domem, ale także odseparowania od siebie czę¶ci mieszkalnych przeznaczonych dla niezależnych nabywców. Na elewacjach zastosowano poł±czenie jasnego tynku kontrastuj±cego z okładzin± drewnian±. Parter domu zaprojektowano jako jedno otwarte pomieszczenie z możliwo¶ci± dowolnej aranżacji na etapie projektu wnętrz.
 

domy zaprojektowano jako dwie proste powtarzalne bryły mieszkalne poł±czone niższ± czę¶ci± gospodarcz±. Pozwoliło to unikn±ć 
typowego układu "bliĽniaka" i zapewnienie większego komfortu przyszłym mieszkańcom domów.

dzięki zastosowaniu poł±czenia kontrastowych materiałów na elewacjach domów udało się zniwelować efekt wysokiej ¶cianki
 kolankowej poddasza i uzyskać zadawalaj±ce proporcje bryły budynku,

na drewnianym tarasie zaprojektowalismy prosty  trejaż z możliwo¶ci± przekrycia szkłem lub rozpięcia rolety.
Konstrukcja trejażu została podkre¶lona zastosowaniem jako tła ¶ciany z jasnego tynku,od strony ogrodu domy posaidaj± wyj¶cia z salonów i niewielkie balkony dostępne z sypialni na poddaszu,W Łosiu zaprojektowano podobny dom tym razem jest to budynek wolnostoj±cy  poddany niewielkim modyfikacj± wynikaj±cym z uwarunkowań działki,
Starali¶my się zaprojektować uniwersalny budynek ł±cz±cy w swojej architekturze nienachaln± nowoczesno¶ć z nutk± klimatów w stylu "country"

Drewniany trejaż został zaprojektowany jako bardzo prosta  konstrukcja na tle białej ¶ciany i stał się charakterystyczn± wizytówk± domów.

Tre¶ć naszej wypowiedzi do artykułu do magazynu  poradnikowo-budowlanym "Dom Idealny"

Zazwyczaj projektuj±c domy bliĽniacze lub dwulokalowe dla konkretnych inwestorów staramy się najpierw poznać, a potem spełnić wszystkie indywidualne potrzeby i oczekiwania jakie maj± realizować tworzone domy. Ł±czymy również te wymagania z uwarunkowaniami działki na której projektujemy. W tym przypadku inwestorem była warszawska spółka Bimini, a projektowane domy nie miały jeszcze konkretnych przyszłych mieszkańców.

Taka sytuacja w poł±czeniu z założonym budżetem na realizację projektu spowodowała że zadanie stało się jeszcze ciekawsze. Postanowilimy zaprojektować domy w uniwersalny sposób pozostawiaj±c czę¶ć dzienn± poszczególnych lokali jak najbardziej otwart± z możliwoci± wprowadzenia dowolnej aranżacji na etapie wykończenia.

Obydwa lokale poł±czylimy czę¶ci± gospodarcz± i garażow± dzięki czemu udało się całkowicie odseparować czę¶ci mieszkalne przeznaczone dla niezależnych nabywców.

Przyjęlimy taki program użytkowy piętra aby umożliwił wygodne funkcjonowanie standardowej rodzinie. Jednoczenie zastosowalimy wysok± ciankę kolankow± na poddaszu dzięki czemu mimo niewielkiej powierzchni parteru udało się w całoci wykorzystać walory drugiej kondygnacji, a przy tym podkrelić podział na trzy zasadnicze czę¶ci domu.

Aby zmiecić się w skromnym budżecie, a jednoczenie zaproponować przyjemn± architekturę postanowilimy duży nacisk położyć na oszczędn± konstrukcję domu. Dlatego już na etapie koncepcji projektowalimy dom w cisłej współpracy z konstruktorem i inwestorem korzystaj±c z dowiadczeń nas wszystkich z wczeniejszych podobnych realizacji. Postanowilimy zastosować jak najtańsze i najprostsze rozwi±zania. Dlatego nie zaprojektowalimy żadnych cian konstrukcyjnych ani podci±gów wewn±trz domu, dopasowalimy szeroko¶ć budynku do maksymalnej rozpiętoci taniego gęstożebrowego stropu, zaprojektowalimy jednobiegowe schody - interesuj±ce we wnętrzu ale jednoczenie proste w wykonaniu i nie komplikuj±ce ułożenia stropu i zastosowalimy szereg podobnych zabiegów znacznie zmniejszaj±c zużycie materiałów i upraszczaj±c prace budowlane. Dzięki precyzyjnie zaprojektowanej konstrukcji nie musielimy oszczędzać na izolacjach termicznych budynku i materiałach wykończeniowych.

Stworzylimy zestawienie trzech prostych brył, dzięki czemu zepchnęlimy typow± dla domów bliĽniaczych symetrię na dalszy plan. Stworzylimy wyrazisty rysunek elewacji przy pomocy jasnego tynku kontrastuj±cego z okładzin± drewnian±.

Wycofanie niższej czę¶ci garażowo-gospodarczej umożliwiło również stworzenie obszernego,a przy tym przytulnego osłoniętego wspólnego dziedzińca przed domem podkrelaj±cego wejcia do budynków.

Efektem końcowym naszego projektu jest, dom który okazał się tani w budowie (dzięki przemylanej konstrukcji), będzie oszczędny w użytkowaniu (dzięki użytym izolacjom), do¶ć efektowny w odbiorze (dzięki zastosowanym materiałom i prostej bryle), a przy tym w pełni satysfakcjonuje inwestora, a nawet (jak się okazało podczas realizacji sesji fotograficznej) najbliższych s±siadów. Ci ostatni szczególnie docenili rodkow± niższ± czę¶ć budynku, która nie ograniczyła dostępu wiatła do ich domu.

architekt Maciej Olczak / 08/2013

 
tel.:
502 182 114 / tel.: 692 435 031 / poczta@olczak.info


statystyka     
Copyright © 2009  www.olczak.info

Strona korzysta z plików cookies. Możesz okre¶lić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w  przegl±darce. Korzystaj±c ze strony, zgadzasz się na ich użycie.