architekt Maciej Olczak | analizy możliwości zabudowy
 tel.  502-182-114  |  692-435-031  | poczta@olczak.info
 

 


 

Przeprowadzamy analizy możliwości zabudowy działek, które zamierzacie Państwo kupić lub zagospodarować.
Sprawdzamy
rodzaj i wielkość budynku jaki można wybudować na działce w świetle obowiązujących przepisów i lokalnych uwarunkowań.
Uzyskujemy komplet niezbędnych
opinii, uzgodnień i pozwoleń umożliwiających określenie możliwości zabudowy działki.
Prowadzimy konsultacje z organem wydającym pozwolenia na budowę w kwestii planowanej inwestycji.
Sprawdzamy możliwość realizacji inwestycji w odniesieniu do prawa budowlanego i zapisów planu miejscowego.
Sprawdzamy występowanie na działce i w jej pobliży infrastruktury i urządzeń technicznych, mediów, możliwość wykonania przyłączy, możliwość zjazdu z drogi na działkę.
Uzyskujemy
mapy do celów projektowych i lokalizacyjnych, warunki przyłączeniowe do sieci miejskich lub zapewnienia o możliwości podłączenia do sieci.
W celu określenia uwarunkowań gruntowych i poziomu wód powierzchniowych i głębinowych zlecamy
badania geologiczne i geofizyczne gruntu.
Analizy oraz wszelkie z tym związane formalności i opracowania przygotowywane są przez zespół projektantów posiadających
uprawnienia budowlane.

mgr inż. arch. Maciej Olczak
(uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, dyplom PŁ 2001 )
0-502182114,  0-692435031,  poczta@olczak.info


tel.: 502 182 114 / tel.: 692 435 031 / poczta@olczak.info
statystyka     

Copyright © 2009  www.olczak.info 
fajne-projekty.pl  biuro-architektoniczne.waw.pl  nowoczesnedomy.waw.pl   dobreprojekty.waw.pl tanie-projekty.waw.pl  pozwolenienabudowe.waw.pl dobry-architekt.waw.pl